Opslag van persoonlijke informatie

De Heren van Vreeswijk verzamelt enkel de gegevens van leden om een ledenadministratie te voeren. Deze data bevat persoonsgegevens zoals naw-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Foto’s gemaakt op bijeenkomsten kunnen voor promotie doeleinden worden gebruikt. Leden kunnen aangeven of ze dit wel of niet toestaan.

De Heren van Vreeswijk verzamelt persoonsgegevens wanneer je:

  • Ons een e-mail stuurt
  • Een formulier invult
  • Aanmeld als lid

Doeleinden van de gegevensverwerking

De Heren van Vreeswijk verzamelt, bewaart en gebruikt je persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden en afhandelen van berichten die via e-mail of een contactformulier zijn gestuurd.
  • Het kunnen balloteren van aangemelde leden. 
  • Het kunnen bijhouden welke leden er op een avond zijn gekomen.

Beveiliging van je gegevens

De Heren van Vreeswijk draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De verbinding naar de onze website gaat via een beveiligde SSL-verbinding. Wachtwoorden van gebruikers binnen onze website worden veilig opgeslagen door gebruik te maken van moderne hashing algoritmes.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

De Heren van Vreeswijk zal jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen of aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt meegestuurd via je browser en op je computer wordt opgeslagen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Via Google Universal Analytics verzamelen wij bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Inzage en wijzigen van jouw persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om te vragen welke persoonsgegevens over jou beschikbaar zijn. Wij reageren op dit verzoek via   binnen vier weken. Vervolgens kan je verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook op dit verzoek reageren we binnen vier weken.

Aanpassen privacyverklaring

Wanneer we besluiten onze privacyverklaring aan te passen, dan worden deze aanpassingen direct opgenomen in deze privacyverklaring. We raden daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Vragen?

Mocht je vragen over de privacyverklaring hebben, dan kan je contact opnemen via  .

Versie 29 april 2018


Privacy- en cookieverklaring

We hechten grote waarde aan de privacy van onze bezoekers en leden. De Heren van Vreeswijk respecteert de privacy van bezoekers die herenvanvreeswijk.nl bekijken. Persoonsgegevens die we verwerken worden in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt verwerkt.