Ballotage

Ballotage Soos

De sociëteit de Heren van Vreeswijk kent een ballotage procedure voor nieuwe leden. De ballotage is er puur om de vriendschappelijke en geborgen sfeer te waarborgen. Ieder lid mag bezwaar maken tegen het toetreden van een kandidaat-lid om welke reden dan ook. Hierdoor voorkomen we dat een lid zich gedwongen voelt om de Soos te verlaten door toetreden van een kandidaat.

Indien tegen uw kandidaatstelling bezwaar wordt gemaakt, moet u dit niet persoonlijk opvatten. Uiteraard heeft u als kandidaat-lid ook het recht om niet lid te worden wanneer de Soos of leden daarvan niet aan uw verwachtingen voldoet.

De procedure

U geeft zich op als kandidaat-lid of wordt op voordracht van een ander lid kandidaat gesteld voor de soos.

  1. Alle soosleden krijgen een e-mail met daarin uw kandidaatstelling.
  2. Indien er geen bezwaar wordt gemaakt, nodigen wij u uit als kanditaat-lid voor een bijeenkomst.
  3. Na de eerste bijeenkomst geeft u aan of u lid wilt worden, of niet.
  4. Alle leden krijgen een verzoek tot ballotage voor uw lidmaatschap.
  5. Wanneer er binnen 14 dagen geen bezwaar wordt gemaakt, wordt u lid.