Organisatie herensociëteit

Organisatie

De sociëteit de Heren van Vreeswijk kent geen formele organisatie structuur. De leden hebben zelf de touwtjes in handen. Er is een kwartiermeester aangesteld die het reilen en zeilen van de Soos voor de leden uitvoert. Zijn taken zijn onder andere:

  • Het plannen en regelen van de bijeenkomsten
  • Het verzorgen van de leden administratie
  • Het verzorgen van de ballotage procedure
  • Het versturen van uitnodigingen
  • Het verzorgen van promotie en ledenwerving in Nieuwegein
  • De leden tussendoor op de hoogte brengen van belangrijke ontwikkelingen.

Naast de kwartiermeester is er de busmeester (penningmeester), die het financiële gebeuren van de Soos afhandelt. Zijn taken zijn onder andere:

  • Het innen van de contributie
  • Het financieël afhandelen van de bijeenkomsten
  • Het opstellen van een jaarverslag, zodat alle leden inzage hebben in de financiën

De kwartiemeester en busmeester kunnen andere leden verzoeken om taken te helpen uitvoeren.